Κ.Α.Α.Π.Α. Καρδίτσας

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ: 2866.37 €
Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών Με Αναπηρία Καρδίτσας έχει σκοπό την παροχή φροντίδας, περίθαλψης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας καθώς και τη λειτουργική, κοινωνική και επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση σε παιδιά και των δύο φύλων, ηλικίας 0-14 ετών, τα οποία έχουν νοητική υστέρηση ή νοητική υστέρηση και κινητικές δυσκολίες, κατά προτεραιότητα από το νομό Καρδίτσας και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και από τους υπόλοιπους νομούς. Η λειτουργία του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Καρδίτσας, στηρίζεται στις αρχές της αξιοπρεπούς διαβίωσης των περιθαλπομένων εξασφαλίζοντας τους μια ήρεμη ζωή. Τους βοηθάει να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και ειδικά εκείνες που σχετίζονται με την εκμάθηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής ζωής και κοινωνικής συνδιαλλαγής, σε ένα κλίμα ασφάλειας για τους εργαζόμενους και τους περιθαλπόμενους. Η φιλοσοφία αυτή συνοδεύεται με τη μετάβαση από το ασυλικού τύπου κλειστό ίδρυμα στις προστατευμένες κατοικίες και στις κατοικίες ημιαυτόνομης διαβίωσης, με στόχο την όσο το δυνατόν ένταξη των περιθαλπόμενων στην Κοινότητα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Διαβάστηκε 4338 φορές