Φίλοι της Μέριμνας

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ: 534 €
Οι «Φίλοι της Μέριμνας» είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 2002 με μόνο σκοπό την υλική και ηθική υποστήριξη του κοινωνικού έργου της Μέριμνας. Απευθύνονται σε όλους τους ευαισθητοποιημένους πολίτες και φορείς, ενημερώνοντας τους για το έργο της Μέριμνας και καλώντας τους να βοηθήσουν και αυτοί με τη σειρά τους με όποιο τρόπο μπορούν. Ο σκοπός του Σωματείου είναι: 1. Η ηθική και υλική ενίσχυση του έργου της εταιρείας «Μέριμνα-Εταιρεία για τη Φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών στην Αρρώστια και στο Θάνατο» 2. Η προώθηση των επιμέρους στόχων της Μέριμνας, οι οποίοι περιλαμβάνουν: Την ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν τη ζωή, τη σοβαρή αρρώστια και το θάνατο - Την ευρύτερη ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν την αρρώστια, το θάνατο και το πένθος, καθώς και τις επιπτώσεις τους στο παιδί, τον έφηβο, τις οικογένειες τους και την κοινότητα όπου ζουν. Οι Φίλοι της Μέριμνας αναλαμβάνουν ένα σημαντικό μέρος των λειτουργικών εξόδων της Μέριμνας κάθε χρόνο


http://www.merimna.org.gr/

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Διαβάστηκε 3678 φορές